می 9, 2021

استابلایزر چیست

استابلایزر استابلایزر دستگاهی میباشد انرژی الکتریکی رو ثبیت میکند برای دستگاهای الکترونیکی .به معنای دیگر جریان الکتریکی رو ثابت نگه میگدارد و دستگاه های برقی رو از نوسانات برق محافظت […]
می 8, 2021

انواع خازن

انواع خازن انواع خازن در زبان انگلیسی به معنی (capacitor)می باشد. خازن، وسیله ای رسنا و کنترل کننده امواج است که توانایی ذخیره کردن انرژی الکتریکی در خود دارد. خازنها […]
آوریل 25, 2021

خازن، خازن چیست؟

 خازن چیست ؟ خازن در زبان انگلیسی به معنی (capacitor)می باشد. خازن، وسیله ای الکتریکی است که توانایی ذخیره کردن انرژی الکتریکی در خود دارد. خازنها حداقل از دو صفحه […]
آوریل 25, 2021

ظرفیت خازن

ظرفیت خازن  ظرفیت خازن را با عنوان (Capacitance) میشناسند و از نگاه فیزیکی ظرفبت خازن را قدرت ذخیره کردن جریان الکتریکی می باشد. ظرفبت خازن به میزان نگهداری جریان الکتریکی […]
فوریه 17, 2021

خازن اسنابر

خازن اسنابر را میتوان به عنوان یکی از مهمترین عوامل انتقال جریان دانست به دلیل کاهش دهنده دمای اتصال یا به عبارتی دیگر زمانی که ولتاژ بالا میرود اتصال را محدود یا قطع کند.

دسامبر 30, 2020

ژنراتورها و عملکرد آنها

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفاء کرده است . ساخت اولین نمونه ژنراتور (سنکرون) به انتهای […]
دسامبر 1, 2020

تاریخچه برق صنعتی

به او پدر برق ایران می گویند… قبل از آمدن برق به ایران، روشنایی خیابان‌ها و کوچه‌ها، یکی از مشکلات دولت وقت بود. بنابراین برای اولین بار در ایران کارخانه‌ای […]