در حال نمایش 11 نتیجه

IGBT شش تایی ۵ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS05S92F6-AG

مشخصات:
 • شماره فنی : PSS05S92F6-AG
 • شرکت سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 5 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS05S92F6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۵ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS05S92E6-AG

مشخصات:
 • شماره فنی : PSS05S92E6-AG
 • شرکت سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 5 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS05S92E6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۳۵ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS35S92E6-AG

مشخصات:
 • شماره فنی : PSS30S92F6-AG
 • اسم سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 35 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS30S92F6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۳۰ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS30S92F6-AG

 • شماره فنی : PSS30S92F6-AG
 • اسم سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 30 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS30S92F6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۳۰ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS30S92E6-AG

مشخصات:
 • شماره فنی : PSS30S92E6-AG
 • شرکت سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 30 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS30S92E6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۲۰ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS20S92F6-AG

مشخصات: 
 • شماره فنی : PSS20S92F6-AG
 • شرکت سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 20 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS20S92F6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۲۰ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS20S92E6-AG

مشخصات: 
 • شماره فنی : PSS20S92E6-AG
 • شرکت سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 20 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS20S92E6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۱۵ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS15S92F6-AG

مشخصات:
 • شماره فنی : PSS15S92F6-AG
 • اسم سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 15 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS15S92F6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۱۵ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS15S92E6-AG

مشخصات:
 • شماره فنی : PSS15S92E6-AG
 • اسم سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 15 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS15S92E6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۱۰ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS10S92F6-AG

مشخصات:
 • شماره فنی : PSS10S92F6-AG
 • کشور سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 10 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS10S92F6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۱۰ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS10S92E6-AG

مشخصات: 
 • شماره فنی : PSS10S92E6-AG
 • اسم سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 10 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS10S92E6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.