نمایش 1–12 از 15 نتیجه

استابلایزر Faratel AVR25C

مشخصات:
 • زمان تاخیر وصل: 3دقیقه
 • توان خروجی 6000VA
 • ولتاژ ورودی (VAC): 155~265
 • فرکانس: 50/60HZ
 • فاز: تکفاز
 • جریان خروجی: 25A
 • ولتاژ خروجی: 220±12
 • دمای محدوده کاری: 40-0 درجه سانتی گراد
 • ابعاد: 235*390*330 mm
 • وزن: 21kg

استابلایزر Faratel STB25r

مشخصات:
 • زمان تاخیر وصل: 10ثانیه
 • توان خروجی 6000VA
 • ولتاژ ورودی (VAC): 155~265
 • فرکانس: 50/60HZ
 • فاز: تکفاز
 • جریان خروجی: 25A
 • ولتاژ خروجی: 220±12
 • دمای محدوده کاری: 40-0 درجه سانتی گراد
 • ابعاد: 230*426*263 mm
 • وزن: 23.7kg

استابلایزر فاراتل AVR40

مشخصات:
 • زمان تاخیر وصل: 5دقیقه
 • توان خروجی 2000VA
 • ولتاژ ورودی (VAC): 165~235
 • فرکانس: 50/60HZ
 • فاز: تکفاز
 • جریان خروجی: 5.5A
 • ولتاژ خروجی: 220±13
 • دمای محدوده کاری: 36-0 درجه سانتی گراد
 • ابعاد: 162*199*154 mm
 • وزن: 5.8kg

استابلایزر Faratel STB25R DigiPower6

مشخصات:
 • زمان تاخیر وصل: 10ثانیه
 • توان خروجی 6000VA
 • ولتاژ ورودی (VAC): 155~265
 • فرکانس: 50/60HZ
 • فاز: تکفاز
 • جریان خروجی: 25A
 • فرکانس ورودی و خروجی: برابر
 • ولتاژ خروجی: 220±12
 • دمای محدوده کاری: 40-0 درجه سانتی گراد
 • ابعاد: 230*426*263 mm
 • وزن: 22.9kg

استابلایزر Faratel STB2000

مشخصات:
 • زمان تاخیر وصل: 10ثانیه
 • توان خروجی 6000VA
 • ولتاژ ورودی (VAC): 155~265
 • فرکانس: 50/60HZ
 • فاز: تکفاز
 • جریان خروجی: 25A
 • ولتاژ خروجی: 242~207
 • دمای محدوده کاری: 40-0 درجه سانتی گراد
 • ابعاد: 230*426*263 mm
 • وزن: 22.9kg

استابلایزر ۱۲۰۰۰ ولت فاراتل STB12000M

مشخصات:
 • زمان تاخیر وصل: 3دقیقه
 • توان خروجی 12000VA
 • ولتاژ ورودی (VAC): 135~310
 • فرکانس: 50/60HZ
 • فاز: تکفاز
 • جریان خروجی: 38A
 • ولتاژ خروجی: 220±11
 • دمای محدوده کاری: 40-0 درجه سانتی گراد
 • ابعاد: 134*600*400 mm
 • وزن: 45.3kg

استابلایزر فاراتل PRINCE FRZ40

مشخصات:
 • زمان تاخیر وصل: 5دقیقه
 • ولتاژ ورودی (VAC): 160~275
 • ماکزیمم جریان: 6A
 • فرکانس: 50/60HZ
 • فاز: تکفاز
 • جریان خروجی: 4.3A
 • فرکانس ورودی و خروجی: برابر
 • ولتاژ خروجی: 242~207
 • دمای محدوده کاری: 40-0 درجه سانتی گراد
 • ابعاد: 121*330*260 mm
 • وزن: 5.2kg

استابلایزر Faratel الکترونیک خانگی Prince TV55

مشخصات:
 • زمان تاخیر وصل: 10ثانیه
 • توان خروجی 500VA
 • ولتاژ ورودی (VAC): 160~275
 • ماکزیمم جریان: 3A
 • فرکانس: 50/60HZ
 • فاز: تکفاز
 • جریان خروجی: 2.2A
 • فرکانس ورودی و خروجی: برابر
 • ولتاژ خروجی: 242~207
 • دمای محدوده کاری: 40-0 درجه سانتی گراد
 • ابعاد: 121*330*260 mm
 • وزن: 4.3kg