در حال نمایش 8 نتیجه

انکودر Hohner کد PR90H-23C2C-C

مشخصات: 
 • قطر خارجی 58 میلی متر
 • قطر شفت14 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی
 • انکودر افزایشی قابل برنامه نویسی از 1 الی 65.536 پالس
 • قابلیت ارتباط به صورت کانکتوری M12
 

انکودر Hohner کد PR90H-23C1C-C

مشخصات:
 • قطر خارجی 58 میلی متر دارد .
 • قطر شفت14 میلی متر دارد .
 • دارای درجه حفاظتی IP65 است .
 • انکودر افزایشی قابل برنامه نویسی از 1 الی65.536 پالس می باشد .
 • قابلیت ارتباط به صورت کابلی دارد

انکودر Hohner کد PR90H-22C2C-C

مشخصات:
 • قطر خارجی 58 میلی متر
 • قطر شفت 12 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP65
 • انکودر افزایشی قابل برنامه نویسی از 1 الی65.536 پالس
 • قابلیت ارتباط به صورت کانکتوری M12

انکودر Hohner کد PR90H-22C1C-C

مشخصات:
 • قطر خارجی 58 میلی متر
 • قطر شفت 12 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP65
 • انکودر افزایشی قابل برنامه نویسی از 1 الی65.536 پالس

انکودر Hohner کد PR90H-21C3C-C

مشخصات:
 • انکودر PR90H-21C3C-C دارای قطر خارجی 58 میلی متر است.
 • این محصول ، دارای درجه حفاظتی IP65 می باشد.
 • انکودر افزایشی قابل برنامه نویسی از 1 الی65.536 پالس می باشد.
 • این محصول ، قابلیت ارتباط به صورت کانکتوری M23 را دارد.

انکودر Hohner کد PR90H-21C2C-C

مشخصات:
 • قطر خارجی 58 میلی متر
 • قطر شفت 10 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP65
 • انکودر افزایشی قابل برنامه نویسی از 1 الی65.536 پالس
 • قابلیت ارتباط به صورت کانکتوری M12

انکودر Hohner کد PR90H-21C1C-C

مشخصات: 
 • قطر خارجی 58 میلی متر
 • قطر شفت 10 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP65
 • انکودر افزایشی قابل برنامه نویسی از 1 الی65.536 پالس
 • قابلیت ارتباط به صورت کابلی

انکودر Hohner 1024 قطر ۳۸ هالو شفت ۳۸ میلیمتر

مشخصات:
 • کد فنی: 1024-238111-80
 • قطر هالو 38 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی
 • قابلیت ارتباط به صورت کابلی یا کانکتوری M23
 • انکودر افزایشی قابل برنامه نویسی از 1 الی 5000 پالس