در حال نمایش یک نتیجه

پل دیود تک فاز ۲۰۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت Techsem MDQ200/16

TECHSEM CHINA پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 4 تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از دو سر ورودی خود فاز و نول تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.
200A
1600V
40-...150+
CHINA