در حال نمایش 2 نتیجه

رگولاتور بانک خازنی ۶ پله آتبین AP-PFC ATBIN

مشخصات عمومی
 • تعریف و تنظیم اتوماتیک cos φ از 0.7 سلفی تا 0.7 خازنی در سیستم های سه فاز
 • تنظیم زمان تاخیر بین قطع و وصل رله
 • اندازه گیری و نمایش توان های ظاهری، اکتیو، راکتیو، ولتاژ و...
 • قابلیت تعریف اختیاری قدرت پله ها نسبت به پله اول
 • قطع و وصل پله ها به صورت دستی
 • نمایش دما، کنترل فن و آلارم
 • قابلیت تعریف نرم افزاری تعداد پله ها

رگولاتور بانک خازنی ۱۲ پله آتبین AP-PFC ATBIN

مشخصات عمومی
 • تعریف و تنظیم اتوماتیک cos φ از 0.7 سلفی تا 0.7 خازنی در سیستم های سه فاز
 • تنظیم زمان تاخیر بین قطع و وصل رله
 • اندازه گیری و نمایش توان های ظاهری، اکتیو، راکتیو، ولتاژ و...
 • قابلیت تعریف اختیاری قدرت پله ها نسبت به پله اول
 • قطع و وصل پله ها به صورت دستی
 • نمایش دما، کنترل فن و آلارم
 • قابلیت تعریف نرم افزاری تعداد پله ها