نمایش یک نتیجه

خازن اسنابر ۳ میکرو فاراد ۱۲۵۰ ولت DC

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC را میتوان به عنوان یکی از مهمترین عوامل انتقال جریان دانست به دلیل کاهش دهنده دمای اتصال یا به عبارتی دیگر زمانی که ولتاژ بالا میرود اتصال را محدود یا قطع کند. مدارخازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC برای کاهش نرخ تغییرات ولتاژ یا جریان (di/dtdi/dt یا dv/dtdv/dt) و زیاد شدن ولتاژ در مدت زمان روشن یا خاموش شدن دستگاه مورد کاربرد قرار میکیرد. خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC با مقداراتلاف پایین، به یک انتخاب بسیار ضروری تبدیل شده است. مقدار جریانی که به مدار اسنابر تاثیر مگیذرد مربوط به خازن میشود که مقاومت بالایی دارد و از این رو اهمیت زیادی دارد. نحو چینش خازن ها برای کم کردن مقدار برقی که به سیم کشی و یا اتصالات میشود بسیار مهم میباشد. کارایی اصلی در مدارهای که قدرت بالای دارند محافظت از IGBT ها و سوئیچیگ ها میباشد