نمایش یک نتیجه

خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC

خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC اینوع خازن توانایی ذخیره کردن انرژی