در حال نمایش یک نتیجه

پل دیود تک فاز ۴۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت TECHSEM QL40

پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 6تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از سه سر ورودی خود 3 فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.
40A
1000V