در حال نمایش یک نتیجه

خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC کندیل

خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC کندیل خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC کندیل با کد فنی K01400103