نمایش یک نتیجه

خازن اسنابر ۰.۶۸ میکروفاراد ۲۰۰۰ ولت

خازن اسنابر 0.68 میکروفاراد 2000 ولت، خازن های شیمیایی میباشند که با گنجایش و اندازه بزرگتری از خازن های ثابت هستند که عموما در رنج میکرو فاراد ارائه می شوند. خازن های الکترولیتی دارای قطب مثبت و منفی می باشند و مثل یک کاتالیزور عمل می کنند.