نمایش 1–12 از 14 نتیجه

ای جی بی تی دوبل ۶۰۰آمپر SEMIX604GB12T4S

  • شماره فنی : SEMIX604GB12T4S
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 1200V
  • ای جی بی تی 600آمپر 1200ولت سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • ای جی بی تی تک 300 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است. این محصول دارای جریان 600 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۳۰۰ آمپر

  • شماره فنی : SEMIX303GB12E4s
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 1200V
  • ای جی بی تی 300آمپر 1200ولت سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • ای جی بی تی تک 300 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است. این محصول دارای جریان 300 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۳۰۰آمپر ۶۰۰ولت

  • شماره فنی : SKM300GB066D
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 600V
  • ای جی بی تی 300آمپر 600ولت سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • ای جی بی تی تک 300 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است. این محصول دارای جریان 300 آمپر و ولتاژ 600 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۴۰۰آمپر ۶۰۰ولت

  • شماره فنی : SKM400GB066D
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 600V
  • ای جی بی تی تک 400 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • ای جی بی تی تک 400 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است. این محصول دارای جریان 400 آمپر و ولتاژ 600 ولت می باشد.

ای جی بی تی تک ۴۰۰ آمپر

  • شماره فنی : SKM400GA12T4
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 1200V
  • ای جی بی تی تک 400 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • ای جی بی تی تک 400 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
  • این محصول دارای جریان 400 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۲۰۰ آمپر SKM195GB066D

  • شماره فنی : SKM195GB066D
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 600V
  • ای جی بی تی دوبل 200 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • ای جی بی تی دوبل 200 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
  • این محصول دارای جریان 200 آمپر و ولتاژ 600 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۱۵۰ آمپر

  • شماره فنی : SKM145GB066D
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 600V
  • ای جی بی تی دوبل 150 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • ای جی بی تی دوبل 150 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
  • این محصول دارای جریان 150 آمپر و ولتاژ 600 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۲۰۰ آمپر

  • شماره فنی : SKM195GAL126D
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 600V
  • ای جی بی تی دوبل 200 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • ای جی بی تی دوبل 200 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
  • این محصول دارای جریان 200 آمپر و ولتاژ 600 ولت می باشد.

ای جی بی تی تک دیودار FAST آمپر ۱۵۰

  • شماره فنی : SKM145GAL176D
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 1700V
  • ای جی بی تی تک دیودار FAST آمپر 150 سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • ای جی بی تی تک دیودار FAST آمپر 150 از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
  • این محصول دارای جریان 150 آمپر و ولتاژ 1700 ولت می باشد.

ای جی بی تی تک ۶۰۰ آمپر

  • شماره فنی : SKM600GA12T4
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 1200V
  • ای جی بی تی تک 600 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • ای جی بی تی تک 600 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
  • این محصول دارای جریان 600 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۲۰۰ آمپرSKM200GB176D

  • شماره فنی : SKM200GB176D
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 1700V
  • ای جی بی تی دوبل 200 آمپر SKM200GB176D سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • آی جی بی تی دوبل 200 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
  • این محصول دارای جریان 200 آمپر و ولتاژ 1700 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۴۰۰ آمپر SKM400GB176D

  • شماره فنی : SKM400GB176D
  • اسم سازنده : سیمیکرون
  • ولتاژ : 1700V
  • ای جی بی تی دوبل 400 آمپر SKM400GB176D سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
  • آی جی بی تی دوبل 400 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
  • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
  • این محصول دارای جریان 400 آمپر و ولتاژ 1700 ولت می باشد.