نمایش 1–12 از 38 نتیجه

ای جی بی تی تک ۶۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM600GA12T4
 • اسم سازنده : سیمیکرون
 • ولتاژ : 1200V
 • ای جی بی تی تک 600 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
 • ای جی بی تی تک 600 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
 • این محصول دارای جریان 600 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

IGBT تک ۸۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM800GA126D
 • اسم سازنده : سیمیکرون
 • IGBT تک 800 آمپر نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 800 آمپر و ولتاژ v1700 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶-PACK اینفنیون

 • ای جی بی تی 6-PACK اینفنیون نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت اینفنیون واقع در آلمان بوده و محصولات این شرکت در زمینه قطعات الکتریکی فعالیت میکند و ویژگی های چون قدرت ، کاربرد و همچنبن از کیفیت بالایی برخوردار است .
 • این محصول دارای جریان 200 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

IGBT تک دیود دار ۶۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM600GAL126D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • IGBT تک دیود دار 600 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 600 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

IGBT دوبل ۶۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM600GB12T4
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • IGBT دوبل 600 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 600 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۶۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM600GB12T4
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی دوبل 600 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 600 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶تایی ۴۸۰ آمپر

 • شماره فنی : SKIM601GD126DM
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی 6تایی 480 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 480 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶تایی با چاپر  ۷۵ آمپر

 • شماره فنی : SKM75GDL123D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی 6تایی با چاپر  75 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 75 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی تک  ۵۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM500GA123D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی تک  500 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 500 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶تایی ۲۵ آمپر

 • شماره فنی : SKM25GD125D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی 6تایی 25 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 25 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶تایی ۳۴۰ آمپر

 • شماره فنی : SKIM400GD126D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی 6تایی 340 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 340 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی تک ۸۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SEMiX101GD126HDS
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی تک 800 آمپر نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 800 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.