در حال نمایش 3 نتیجه

آمپر متر مستقیم آتبین ATBIN

این دستگاه قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از بار بصورت مستقیم (بدون نیاز به CT) در محدوده مجاز 0A تا 30A  و با دقت یک رقم اعشار را دارا می باشد. مشخصات عمومی
  • اندازه گیری و نمایش جریان خط به صورت مستقیم

آمپر متر تکفاز مولتی CT آتبین ATBIN سایز ۹۶

این دستگاه قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از بار از طریق انتخاب نوع CT از g 50 - 4000.5 را دارا می باشد. مشخصات عمومی اندازه گیری و نمایش جریان خطبه صورت True RMS

آمپر متر تکفاز مولتی CT آتبین ATBIN سایز ۴۸

این دستگاه قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از بار از طریق انتخاب نوع CT از g 50 - 4000.5 را دارا می باشد . مشخصات عمومی اندازه گیری و نمایش جریان خطبه صورت True RMS