نمایش 1–12 از 85 نتیجه

IGBT دوبل ۷۵ آمپر ۱۷۰۰ ولت سمیکرون SKM100GB176D

مشخصات:
 • شماره فنی : SKM100GB176D
 • پارت نامبر: 22890855
 • شرکت سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 3 (Trench)
 • آی جی بی تی دوبل 75 آمپر 1200 ولت سمیکرون SKM100GB176D به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۴۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت سمیکرون SKM600GAL126D

مشخصات:
 • شماره فنی : SKM600GAL126D
 • پارت نامبر: 22896010
 • اسم سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 3 (Trench)
 • آی جی بی تی دوبل 400 آمپر 1200 ولت سمیکرون SKM600GAL126D به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت سمیکرون SKM75GB12T4

مشخصات:
 • آی جی بی تی SKM75GB12T4
 • شماره فنی : SKM75GB12T4
 • پارت نامبر: 22892010
 • اسم سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 4 Fast (Trench)
 • آی جی بی تی دوبل 75 آمپر 1200 ولت سمیکرون SKM75GB12T4 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۶۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت سمیکرون SKM600GB12T4

مشخصات:
 • شماره فنی : SKM600GB12T4
 • پارت نامبر: 22892098
 • شرکت سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 4 Fast (Trench)
 • آی جی بی تی دوبل 600 آمپر 1200 ولت سمیکرون SKM600GB12T4 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۶۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت سمیکرون SKM600GB12E4

مشخصات:
 • شماره فنی : SKM600GB12E4
 • پارت نامبر: 22892092
 • شرکت سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 4 (Trench)
 • آی جی بی تی دوبل 600 آمپر 1200 ولت سمیکرون SKM600GB12E4 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۶۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت سمیکرون SEMiX904GB126HDs

مشخصات:
 • شماره فنی : SEMiX904GB126HDs
 • پارت نامبر: 22890720
 • اسم سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 3 (Trench)
 • آی جی بی تی دوبل 600 آمپر 1200 ولت سمیکرون SEMiX904GB126HDs به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۵۰۰ آمپر ۱۷۰۰ ولت سمیکرون SKM500GB17E4

 • شماره فنی : SKM500GB17E4
 • پارت نامبر: 22895170
 • اسم سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 4 (Trench)
 • آی جی بی تی دوبل 500 آمپر 1700 ولت سمیکرون SKM500GB17E4 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۵۰ آمپر ۱۷۰۰ ولت سمیکرون SKM75GB176D

 • شماره فنی : SKM75GB176D
 • پارت نامبر: 22890850
 • اسم سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 3 (Trench)
 • آی جی بی تی دوبل 50 آمپر 1700 ولت سمیکرون SKM75GB176D به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت سمیکرون SKM50GB12T4

 • آی جی بی تی SKM50GB12T4
 • شماره فنی : SKM50GB12T4
 • پارت نامبر: 22892000
 • اسم سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 4 Fast (Trench)
 • آی جی بی تی دوبل 50 آمپر 1200 ولت سمیکرون SKM50GB12T4 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۴۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت سمیکرون SKM450GB12T4

 • شماره فنی : SKM450GB12T4
 • پارت نامبر: 22892096
 • اسم سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 4 Fast (Trench)
 • آی جی بی تی دوبل 450 آمپر 1200 ولت سمیکرون SKM450GB12T4 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۴۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت سمیکرون SEMiX703GB126HDs

 • شماره فنی : SEMiX703GB126HDs
 • پارت نامبر: 22890700
 • اسم سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: IGBT 3 (Ultrafast)
 • آی جی بی تی دوبل 450 آمپر 1200 ولت سمیکرون SEMiX703GB126HDs به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT دوبل ۴۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت سمیکرون SKM400GB125D

 • شماره فنی : SKM400GB125D
 • پارت نامبر: 22890626
 • اسم سازنده : سمیکرون
 • کشور سازنده: آلمان
 • تکنولوژی: NPT IGBT (Ultrafast)
 • آی جی بی تی دوبل 400 آمپر 1200 ولت سمیکرون SKM400GB125D به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.