نمایش 1–12 از 50 نتیجه

IGBT دوبل ۲۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت INFINEON FF200R12KT4

مشخصات:
 • شماره فنی : FF200R12KT4
 • اسم سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی دوبل 200 آمپر 1200 ولت اینفنیون FF200R12KT4 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS75R12KT4_B15

مشخصات:
 • شماره فنی : FS75R12KT4_B15
 • شرکت سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی FS75R12KT4_B15 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS75R12KT3G

مشخصات:
 • شماره فنی : FS75R12KT3G
 • شرکت سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی FS75R12KT3G به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS75R12KT3

مشخصات:
 • شماره فنی : FS75R12KT3
 • شرکت سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی FS75R12KT3 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون BSM75GD120DN2

مشخصات:
 • شماره فنی : BSM75GD120DN2
 • اسم سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی BSM75GD120DN2 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون BSM50GD120DN2

مشخصات:
 • آی جی بی تی اینفنیون
 • شماره فنی : BSM50GD120DN2
 • اسم سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 50 آمپر 1200 ولت اینفنیون BSM50GD120DN2 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۴۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS450R12KE3

مشحصات:
 • شماره فنی : FS450R12KE3
 • اسم سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 450 آمپر 1200 ولت اینفنیون FS450R12KE3 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۳۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS300R12KE3

مشخصات:
 • شماره فنی : FS300R12KE3
 • اسم سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی دوبل 300 آمپر 1200 ولت اینفنیون FS300R12KE3 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۲۲۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS225R12KE3

مشخصات:
 • شماره فنی : FS225R12KE3
 • شرکت سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی دوبل 225 آمپر 1200 ولت اینفنیون FS225R12KE3 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۱۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت ایفنیون FS150R12KT3

مشخصات:
 • شماره فنی : FS150R12KT3
 • شرکت سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی دوبل 150 آمپر 1200 ولت اینفنیون FS150R12KT3 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۱۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS150R12KE3

مشخصات:
 • شماره فنی : FS150R12KE3
 • شرکت سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی دوبل 100 آمپر 1200 ولت اینفنیون FS150R12KE3 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۱۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS100R12KT3

مشخصات:
 • شماره فنی : FS100R12KT3
 • شرکت سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی دوبل 100 آمپر 1200 ولت اینفنیون FS100R12KT3 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.