IGBT

IGBT آی جی بی تی مخفف Insulated-gate Bipolar Transistor است. آی جی بی تی یا ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شده در درجه اول به عنوان یک سوییچ الکترونیکی استفاده می شود.

این قطعه از نیمه های قدر است که با سوییچ کردن در ترانزیستور ها در فرکانس های بالا می توان  از آن ها برای کنترل سطح ولتاژ DC استفاده کرد.

ساختار این قطعه از 2 ترانزیستور BJT و ماسفت تشکیل شده است. IGBT از دید ورودی، یک ماسفت و از دید خروجی یک BJT است. BJT و ماسفت دارای خصوصیاتی است که مکمل یکدیگرند.

نمایش 1–12 از 264 نتیجه

IGBT دوبل ۲۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت INFINEON FF200R12KT4

مشخصات:
 • شماره فنی : FF200R12KT4
 • اسم سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی دوبل 200 آمپر 1200 ولت اینفنیون FF200R12KT4 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۶۰۰ ولت فوجی ۶MBP75VDA060-50

مشخصات:
 • شماره فنی : 6MBP75VDA060-50
 • شرکت سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBP75VDA060-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS75R12KT4_B15

مشخصات:
 • شماره فنی : FS75R12KT4_B15
 • شرکت سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی FS75R12KT4_B15 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS75R12KT3G

مشخصات:
 • شماره فنی : FS75R12KT3G
 • شرکت سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی FS75R12KT3G به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون FS75R12KT3

مشخصات:
 • شماره فنی : FS75R12KT3
 • شرکت سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی FS75R12KT3 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون BSM75GD120DN2

مشخصات:
 • شماره فنی : BSM75GD120DN2
 • اسم سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی BSM75GD120DN2 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت فوجی ۶MBP75VDA120-50

مشخصات:
 • شماره فنی : 6MBP75VDA120-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBP75VDA120-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت فوجی ۶MBP50VDA060-50

مشخصات:
 • شماره فنی : 6MBP50VDA060-50
 • شرکت سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 50 آمپر 600 ولت فوجی 6MBP50VDA060-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت اینفنیون BSM50GD120DN2

مشخصات:
 • آی جی بی تی اینفنیون
 • شماره فنی : BSM50GD120DN2
 • اسم سازنده : اینفنیون
 • کشور سازنده: آلمان
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 50 آمپر 1200 ولت اینفنیون BSM50GD120DN2 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت فوجی ۶MBP50VDA120-50

مشخصات:
 • شماره فنی : 6MBP50VDA120-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 50 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBP50VDA120-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۵ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS05S92F6-AG

مشخصات:
 • شماره فنی : PSS05S92F6-AG
 • شرکت سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 5 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS05S92F6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۵ آمپر ۶۰۰ ولت میتسوبیشی PSS05S92E6-AG

مشخصات:
 • شماره فنی : PSS05S92E6-AG
 • شرکت سازنده : میتسوبیشی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 5 آمپر 600 ولت میتسوبیشی PSS05S92E6-AG به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.