در حال نمایش 3 نتیجه

ولوم هرزگرد ۱۰ کیلو اهم VOLBOFF چین ۱۰K

ولوم هرزگرد ۱۰ کیلو اهم VOLBOFF چین ۱۰K محدوده ولتاژ ورودیDC5~۱۲V دمای کار کرد Tj-۲۰ ~ ۸۰°C اهم۵±۲۰% KΩ Rotation۰~۳۵۵°

ولوم هرزگرد ۱ کیلو اهم VOLBOFF چین ۱K

ولوم هرزگرد ۱ کیلو اهم VOLBOFF چین ۱K محدوده ولتاژ ورودیDC5~۱۲V دمای کار کرد Tj-۲۰ ~ ۸۰°C اهم۵±۲۰% KΩ Tolerance±۱۰%

ولوم هرزگرد ۵ کیلو اهم VOLBOFF چین ۵K

ولوم هرزگرد ۵ کیلو اهم VOLBOFF چین ۵K محدوده ولتاژ ورودیDC5~۱۲V دمای کار کرد Tj-۲۰ ~ ۸۰°C اهم۵±۲۰% KΩ Tolerance±۱۰%