پل دیود سه فاز ۳۶ آمپر ۱۶۰۰ ولت VUO36-16NO8 IXYS

28*28*22
17w
36A
400-1600V
20g
110
GERMANY IXYS

پل دیود هیتسینگ دار سه فاز ۱۰۰۰ آمپر ۱۵۰۰ ولت

 
1000
85
1500
اسمبل ایران قطعات اروپایی
لومینیوم

پل دیود سه فاز ۲۱۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD210-16

 
8x3x5.4
207A
900-1800V
270
99
GERMAN
 

پل دیود سه فاز ۱۴۵ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD145-16

 
8.1x2x4.5
145A
1200-1800V
165
85
GERMANY

پل دیود سه فاز ۱۰۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD100-16

 
5x3.5x4.8
100A
400-1600V
165
93
GERMANY

پل دیود سه فاز ۸۲ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD82/16

 
3X6X4.2
80A
400-1600V
165
110
GERMANY

پل دیود سه فاز ۸۳ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD83

6.3x1.7x3
83A
400-1600V
40-...150+
GERMANY
پلاستیک فشرده و آلومینیوم

پل دیود سه فاز ۵۱ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD51/16

 
80X29
50A
400-1600V
97
40-...150+
GERMANY
پلاستیک فشرده و آلومینینم

پل دیود سه فاز ۳۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD30/16

مشخصات: پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 4 تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از دو سر ورودی خود فاز و نول تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.

پل دیود سه فاز ۸۶ آمپر ۱۶۰۰ ولت VUO86-16NO7 IXYS

مشخصات:
28*28*22
17w
86A
400-1600V
20g
110
GERMANY IXYS

پل دیود سه فاز ۱۲۵ آمپر ۱۶۰۰ ولت IXYS VUO125-16NO7

مشخصات:
67*50*31
125A
1600V
250
40-.150
GERMANY IXYS

پل دیود سه فاز ۱۰۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت TECHSEM SQL100

GOLDSTAR CHINA پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 6تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از سه سر ورودی خود 3 فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.
100A
1000V