پل دیود تکفاز ۸۲ آمپر ۱۶۰۰ ولت ۱۶/SEMIKRON SKB72

 
3X6X4.2
72A
400-1600V
165
110
GERMANY
 

پل دیود تک فاز ۲۵ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD25/16

مشخصات:
28X28
25A
100-1600V
24g
40-...150+
GERMANY
پلاستیک فشرده و کف از آلمینیوم

پل دیود تک فاز ۳۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKB30/16

مشخصات:

4.5x4.5x2.4

30A

125g

94

100-1600V

Germany semikron

آلمینیوم و پلاستیک فشرده

پل دیود تک فاز ۲۵ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKB25

مشخصات:
28x28
17A
100-1600V
24g
40-...150+
آلمان
پلاستیک فشرده نسوز 
جنس کف                                     آلومینیوم

پل دیود تک فاز ۴۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت VHF36-16IO5 IXYS

پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 4 تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از دو سر ورودی خود فاز و نول تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.
63*33*22
40A
1600V
40- 150
GERMANY
 

پل دیود تک فاز ۱۰۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت TECHSEM QL100

GOLDSTAR CHINA پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 6تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از سه سر ورودی خود 3 فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.
100A
1000V

پل دیود تک فاز ۴۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت TECHSEM QL40

پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 6تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از سه سر ورودی خود 3 فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.
40A
1000V

پل دیود تک فاز ۵۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت TECHSEM Kbpc5010

TECHSEM CHINA پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 6تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از سه سر ورودی خود 3 فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.
50A
1000V

پل دیود تک فاز ۲۰۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت Techsem MDQ200/16

TECHSEM CHINA پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 4 تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از دو سر ورودی خود فاز و نول تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.
200A
1600V
40-...150+
CHINA

پل دیود تک فاز ۳۵ آمپر ۱۰۰۰ ولت TECHSEM Kbpc3510

TECHSEM CHINA پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 6تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از سه سر ورودی خود 3 فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.

پل دیود تک فاز ۱۰۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت Techsem MDQ100/16

مشخصات کلی

نوع نصب :پیچی
نوع :صنعتی

مشخصات دیود

If (آمپر) :100
Vrrm :1600

سایر مشخصات محصول

نوع پل دیودی : تک فاز