نمایش 1–12 از 30 نتیجه

پل دیود سه فاز ۳۶ آمپر ۱۶۰۰ ولت VUO36-16NO8 IXYS

28*28*22
17w
36A
400-1600V
20g
110
GERMANY IXYS

پل دیود تکفاز ۸۲ آمپر ۱۶۰۰ ولت ۱۶/SEMIKRON SKB72

 
3X6X4.2
72A
400-1600V
165
110
GERMANY
 

پل دیود هیتسینگ دار سه فاز ۱۰۰۰ آمپر ۱۵۰۰ ولت

 
1000
85
1500
اسمبل ایران قطعات اروپایی
لومینیوم

پل دیود سه فاز ۲۱۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD210-16

 
8x3x5.4
207A
900-1800V
270
99
GERMAN
 

پل دیود سه فاز ۱۴۵ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD145-16

 
8.1x2x4.5
145A
1200-1800V
165
85
GERMANY

پل دیود سه فاز ۱۰۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD100-16

 
5x3.5x4.8
100A
400-1600V
165
93
GERMANY

پل دیود سه فاز ۸۲ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD82/16

 
3X6X4.2
80A
400-1600V
165
110
GERMANY

پل دیود سه فاز ۸۳ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD83

6.3x1.7x3
83A
400-1600V
40-...150+
GERMANY
پلاستیک فشرده و آلومینیوم

پل دیود سه فاز ۵۱ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD51/16

 
80X29
50A
400-1600V
97
40-...150+
GERMANY
پلاستیک فشرده و آلومینینم

پل دیود سه فاز ۳۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD30/16

مشخصات: پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 4 تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از دو سر ورودی خود فاز و نول تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.

پل دیود تک فاز ۲۵ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKD25/16

مشخصات:
28X28
25A
100-1600V
24g
40-...150+
GERMANY
پلاستیک فشرده و کف از آلمینیوم

پل دیود سه فاز ۸۶ آمپر ۱۶۰۰ ولت VUO86-16NO7 IXYS

مشخصات:
28*28*22
17w
86A
400-1600V
20g
110
GERMANY IXYS