پل دیود تکفاز ۸۲ آمپر ۱۶۰۰ ولت ۱۶/SEMIKRON SKB72

سمیکرون آلمان پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 4 تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از دو سر ورودی خود فاز و نول تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.