در حال نمایش 4 نتیجه

دیود دیسکی ۱۰۰۰ آمپر ۲۰۰۰ ولت M1022LC200 WESTCODE

شرکت سازنده:WESTCODE کشور:انگلیس دیود های دیسکی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا
1022A
340g
55°C
2000V
U.K
سرامیک

دیود دیسکی ۹۴۴ آمپر ۱۵۰۰ ولت وستکد W0944WC150 WESTCODE

شرکت سازنده:WESTCODE کشور:انگلیس دیود های دیسکی  900 آمپری برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا

دیود دیسکی ۳۲۷۰ آمپر ۲۲۰۰ ولت W3270NC220 WESTCODE

شرکت سازنده:WESTCODE کشور:انگلیس دیود های دیسکی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا

دیود ۱۵۰۰ آمپر فست وستکد انگلیس M1502NC250 WESTCODE

شرکت سازنده:WESTCODE کشور:انگلیس دیود های دیسکی کوره القایی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا