مقاومت

مقاومت معیاری برای سنجش اختلاف جریان در مدار الکتریکی است. مقاومت بر حسب اهم اندازه گیری می شود که با حرف یونانی امگا Ω نمایش داده می شود.

همه مواد تا حدی در برابر جریان مقاومت می کنند که طبق این تعریف مواد به 2 دسته تقسیم می شوند:

رساناها که موادی هستند که مقاومت بسیار کمی دارند مثل نقره، مس، طلا و…

عایق ها موادی هستند که مقاومت بالایی دارند مثل کاغذ، شیشه و…

در یک قطعه هر چه مقاومت بیشتر باشد جریان کمتر است و برعکس. در حالت کلی مقاومت یک جسم تا حد زیادی به موادی که از آن ساخته شده است بستگی دارد. ماهیت یک ماده تنها عامل مقاومت و رسانایی نیست، به اندازه و شکل یک شی بستگی دارد. همچنین تمامی اجسام در برابر جریان الکتریکی مقاومت می کنند، به جز ابر رساناها که مقاومت آن ها صفر است.

هیچ محصولی یافت نشد.