در حال نمایش 3 نتیجه

فیوز ۴۰۰~۳۰۰ آمپر SIBA DC

10x82x22
300-400A
80
-20~+60

فیوز ۱۲۵~۲۵۰ آمپر SIBA DC

10x82x22
125-250A
80
-20~+60

فیوز ۳۵~۱۰۰ آمپر SIBA DC

 
10x82x22
35-100A
80
-20~+60