در حال نمایش 9 نتیجه

فیوز فست ۶۳۰ آمپر ۶۹۰ ولت فراز pc33ud69V630A

شرکت سازنده FERRAZ SHAWMUT فراز
کشور سازنده FRANCE فرانسه
جریان 630 آمپر
ولتاژ 690 ولت
ویژگی مهم محافظ نیمه هادی ها
بدنه سرامیکی مربعی
کاربرد
محافظت از اینورترها، درایو موتورها و UPS

فیوز فست ۶۳۰ آمپر ۱۲۵۰ ولت فراز pc73ud13c630d1a

شرکت سازنده FERRAZ SHAWMUT فراز
کشور سازنده FRANCE فرانسه
جریان 630 آمپر
ولتاژ 1250 ولت
ویژگی مهم محافظ نیمه هادی ها
بدنه سرامیکی مربعی
کاربرد
محافظت از اینورترها، درایو موتورها و UPS

فیوز فست ۱۱۰۰ آمپر ۶۹۰ ولت فراز pc33UD69V10CD1A

شرکت سازنده FERRAZ SHAWMUT فراز
کشور سازنده FRANCE فرانسه
جریان 1100 آمپر
ولتاژ 690 ولت
ویژگی مهم محافظ نیمه هادی ها
بدنه سرامیکی مربعی
کاربرد
محافظت از اینورترها، درایو موتورها و UPS

فیوز فست ۱۱۰۰ آمپر ۹۰۰ ولت فراز pc73ud90V11CD1A

شرکت سازنده FERRAZ SHAWMUT فراز
کشور سازنده FRANCE فرانسه
جریان 1100 آمپر
ولتاژ 900 ولت
ویژگی مهم محافظ نیمه هادی ها
بدنه سرامیکی مربعی
کاربرد
محافظت از اینورترها، درایو موتورها و UPS

فیوز فست ۱۱۰۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت فراز A100UD73LI1100

شرکت سازنده FERRAZ SHAWMUT فراز
کشور سازنده FRANCE فرانسه
جریان 1100 آمپر
ولتاژ 1000 ولت
ویژگی مهم محافظ نیمه هادی ها
بدنه سرامیکی مربعی
کاربرد
محافظت از اینورترها، درایو موتورها و UPS

فیوز فست ۵۰۰ آمپر ۱۳۰۰ ولت فراز pc72ud13c500tf

شرکت سازنده FERRAZ SHAWMUT فراز
کشور سازنده FRANCE فرانسه
جریان 500 آمپر
ولتاژ 1300 ولت
ویژگی مهم محافظ نیمه هادی ها
بدنه سرامیکی مربعی
کاربرد
محافظت از اینورترها، درایو موتورها و UPS

فیوز فست ۷۰۰ آمپر ۶۹۰ ولت فراز pc33ud69V700tf

شرکت سازنده FERRAZ SHAWMUT فراز
کشور سازنده FRANCE فرانسه
جریان 700 آمپر
ولتاژ 690 ولت
ویژگی مهم محافظ نیمه هادی ها
بدنه سرامیکی مربعی
کاربرد
محافظت از اینورترها، درایو موتورها و UPS

فیوز فست ۶۹۰ آمپر ۱۲۵۰ ولت فراز pc33ud69v1250tf

شرکت سازنده FERRAZ SHAWMUT فراز
کشور سازنده FRANCE فرانسه
جریان 1250 آمپر
ولتاژ 690 وات
توان 150 وات
ظرفیت شکست 200KA
محدوده ولتاژ (UL) 700VAC
ویژگی مهم محافظ نیمه هادی ها
بدنه سرامیکی مربعی
کاربرد
محافظت از اینورترها، درایو موتورها و UPS

فیوز فست ۱۰۰۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت فراز pc73ud10c1000tf

شرکت سازنده FERRAZ SHAWMUT فراز
کشور سازنده FRANCE فرانسه
جریان 1000 آمپر
ولتاژ 1000 وات
توان 152 وات
ظرفیت شکست 120KA
محدوده ولتاژ (UL) 1100VAC
ویژگی مهم محافظ نیمه هادی ها
بدنه سرامیکی مربعی
کاربرد
محافظت از اینورترها، درایو موتورها و UPS