در حال نمایش 8 نتیجه

سوکت لیفتراک ۸۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF80

تضیحات سوکت لیفتراک ۸۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF80

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۳۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CBX350

تضیحات سوکت لیفتراک ۳۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CBX350

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۳۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CB350

تضیحات سوکت لیفتراک ۳۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CB350

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۳۲۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF320

تضیحات سوکت لیفتراک ۳۲۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF320

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۱۶۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF160

تضیحات سوکت لیفتراک ۱۶۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF160

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۱۰۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF100

تضیحات سوکت لیفتراک ۱۰۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF100

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CB50

تضیحات سوکت لیفتراک ۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CB50

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۱۷۵ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CB175

تضیحات سوکت لیفتراک ۱۷۵ آمپر ۶۰۰ ولت فرانسه PROCONECT CB175

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ