در حال نمایش 12 نتیجه

سوکت یو پی اس ۴۵ آمپر ۶۰۰ ولت ANDERSON PP10-45

سوکت یو پی اس ۴۵ آمپر ۶۰۰ ولت ANDERSON PP10-45

برند: ANDERSON

سازنده: کشور امریکا

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین: مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت یو پی اس ۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت ANDERSON SBS50

سوکت یو پی اس ۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت ANDERSON SBS50

برند: ANDERSON

سازنده: کشور امریکا

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین: مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت یو پی اس ۷۵ آمپر ۶۰۰ ولت ANDERSON PP75

تضیحات سوکت یو پی اس ۷۵ آمپر ۶۰۰ ولت ANDERSON PP75

برند: ANDERSON

سازنده: کشور امریکا

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین: مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت یو پی اس ۱۲۰ آمپر ۶۰۰ ولت ANDERSON PP120

تضیحات سوکت لیفتراک ۸۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF80

برند: ANDERSON

سازنده: کشور امریکا

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین: مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۸۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF80

تضیحات سوکت لیفتراک ۸۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF80

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۳۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CBX350

تضیحات سوکت لیفتراک ۳۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CBX350

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۳۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CB350

تضیحات سوکت لیفتراک ۳۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CB350

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۳۲۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF320

تضیحات سوکت لیفتراک ۳۲۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF320

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۱۶۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF160

تضیحات سوکت لیفتراک ۱۶۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF160

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۱۰۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF100

تضیحات سوکت لیفتراک ۱۰۰ آمپر ۱۵۰ ولت PROCONECT NF100

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CB50

تضیحات سوکت لیفتراک ۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CB50

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ

سوکت لیفتراک ۱۷۵ آمپر ۶۰۰ ولت PROCONECT CB175

تضیحات سوکت لیفتراک ۱۷۵ آمپر ۶۰۰ ولت فرانسه PROCONECT CB175

برند:PROCONECT

سازنده:کشور فرانسه

ساخته شده از پلی آمید اسید و پلی کربنات برای مقاومت در برابر: ضربه و گرمای انتقال جریان و اسید باتری.

جنس پلاتین:مس با روکش نقره جهت جلوگیری از جرقه و انتقال بهتر جریانفنر تولید شده از جنس فولاد ضد زنگ