نمایش 1–12 از 17 نتیجه

خازن الکترولیتی ۵۶۰۰ میکرو فاراد ۳۵۰ ولت

خازن الکترولیتی ۵۶۰۰ میکرو فاراد ۳۵۰ ولت خازن الکترولیتی ۵۶۰۰ میکرو فاراد ۳۵۰ ولت به شکل استوانه تولید میشود با

خازن ۱۰۰۰ میکرو فاراد ۵۰۰ ولت DC

خازنی بسیار دقیق از سازنده خوشنام و معروف kendeil ایتالیا. خازنی با ضرایب امنیتی بالا ،طول عمر فوق العاده بالای ۱۵ هزار ساعت در حداکثر دما و ریپل کاری ، ضریب نشت فوق العاده پایین ،های ریپل جریان و امپدانس بسیار پایین. طبق گفته سازنده این خازن برای سیستمهای الکترونیکی و قدرت توان بالای حرفه ای طراحی شده است. از جمله : منابع تغذیه سویئچینگ توان بالا (Switch mode power supplies) کانورتورها (converters) و فیلترنگ (filtering devices)

خازن ۶۸۰۰ میکرو فاراد ۳۵۰ ولت DC

خازنی بسیار دقیق از سازنده خوشنام و معروف kendeil ایتالیا. خازنی با ضرایب امنیتی بالا ،طول عمر فوق العاده بالای ۱۵ هزار ساعت در حداکثر دما و ریپل کاری ، ضریب نشت فوق العاده پایین ،های ریپل جریان و امپدانس بسیار پایین. طبق گفته سازنده این خازن برای سیستمهای الکترونیکی و قدرت توان بالای حرفه ای طراحی شده است. از جمله : منابع تغذیه سویئچینگ توان بالا (Switch mode power supplies) کانورتورها (converters) و فیلترنگ (filtering devices)

خازن ۶۸۰۰ میکرو فاراد ۲۵۰ ولت DC ایتالیا کیندل

خازنی بسیار دقیق از سازنده خوشنام و معروف kendeil ایتالیا. خازنی با ضرایب امنیتی بالا ،طول عمر فوق العاده بالای ۱۵ هزار ساعت در حداکثر دما و ریپل کاری ، ضریب نشت فوق العاده پایین ،های ریپل جریان و امپدانس بسیار پایین. طبق گفته سازنده این خازن برای سیستمهای الکترونیکی و قدرت توان بالای حرفه ای طراحی شده است. از جمله : منابع تغذیه سویئچینگ توان بالا (Switch mode power supplies) کانورتورها (converters) و فیلترنگ (filtering devices)

خازن ۶۸۰۰ میکرو فاراد ۱۶۰ ولت DC ایتالیا کندیل

خازنی بسیار دقیق از سازنده خوشنام و معروف kendeil ایتالیا. خازنی با ضرایب امنیتی بالا ،طول عمر فوق العاده بالای ۱۵ هزار ساعت در حداکثر دما و ریپل کاری ، ضریب نشت فوق العاده پایین ،های ریپل جریان و امپدانس بسیار پایین. طبق گفته سازنده این خازن برای سیستمهای الکترونیکی و قدرت توان بالای حرفه ای طراحی شده است. از جمله : منابع تغذیه سویئچینگ توان بالا (Switch mode power supplies) کانورتورها (converters) و فیلترنگ (filtering devices)

خازن ۲۲۰۰ میکرو فاراد ۱۶۰ ولت DC ایتالیا کندیل

خازنی بسیار دقیق از سازنده خوشنام و معروف kendeil ایتالیا. خازنی با ضرایب امنیتی بالا ،طول عمر فوق العاده بالای ۱۵ هزار ساعت در حداکثر دما و ریپل کاری ، ضریب نشت فوق العاده پایین ،های ریپل جریان و امپدانس بسیار پایین. طبق گفته سازنده این خازن برای سیستمهای الکترونیکی و قدرت توان بالای حرفه ای طراحی شده است. از جمله : منابع تغذیه سویئچینگ توان بالا (Switch mode power supplies) کانورتورها (converters) و فیلترنگ (filtering devices)

خازن ۲۲۰۰ میکرو فاراد ۲۰۰ ولت DC ایتالیا KENDEIL کندیل

خازنی بسیار دقیق از سازنده خوشنام و معروف kendeil ایتالیا. خازنی با ضرایب امنیتی بالا ،طول عمر فوق العاده بالای ۱۵ هزار ساعت در حداکثر دما و ریپل کاری ، ضریب نشت فوق العاده پایین ،های ریپل جریان و امپدانس بسیار پایین. طبق گفته سازنده این خازن برای سیستمهای الکترونیکی و قدرت توان بالای حرفه ای طراحی شده است. از جمله : منابع تغذیه سویئچینگ توان بالا (Switch mode power supplies) کانورتورها (converters) و فیلترنگ (filtering devices)

خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۱۰۰ ولت DC ایتالیا کندیل

خازن 10000 میکرو فاراد 100 ولت DC ایتالیا کندیل به شکل استوانه تولید میشود با اینکه حجم کوچکی دارد گنجایش بالایی دارند. واحد اندازه گیری این خازن برحسب میکرو فاراد می باشد. مشخصات آن با شکلی کاملا مشخص و بدون هیچ ابهامی درج شده است. قسمتی دیگر که در خازن حائز اهمیت میباشد. عایق یا الکترولیت آن ماده ای میباشد که مقدار ولتاژی که وارد دستگاه میشود جهت شارژ خازن مورد استفاده قرار میگیرد نباید بیش از اندازه ای باشد  روی خود خازن درج شده است به دلیل این که به خازن آسیب میرسد.

خازن ۴۷۰۰ میکرو فاراد ۵۰۰ ولت DC ایتالیا کندیل

خازن 4700 میکرو فاراد 500 ولت DC ایتالیا کندیل به شکل استوانه تولید میشود با اینکه حجم کوچکی دارد گنجایش بالایی دارند. واحد اندازه گیری این خازن برحسب میکرو فاراد می باشد. مشخصات آن با شکلی کاملا مشخص و بدون هیچ ابهامی درج شده است. قسمتی دیگر که در خازن حائز اهمیت میباشد. عایق یا الکترولیت آن میباشد که مقدار ولتاژی که وارد دستگاه میشود جهت شارژ خازن مورد استفاده قرار میگیرد نباید بیش از اندازه ای باشد  روی خود خازن درج شده است به دلیل این که به خازن آسیب میرسد.

خازن ۳۳۰۰ میکرو فاراد ۵۰۰ ولت DC ایتالیا کندیل

خازن 3300 میکرو فاراد 500 ولت DC ایتالیا کندیل به شکل استوانه تولید میشود با اینکه حجم کوچکی دارد گنجایش بالایی دارند. واحد اندازه گیری این خازن برحسب میکرو فاراد می باشد. مشخصات آن با شکلی کاملا مشخص و بدون هیچ ابهامی درج شده است. قسمتی دیگر که در خازن حائز اهمیت میباشد. عایق یا الکترولیت آن ماده ای میباشد که مقدار ولتاژی که وارد دستگاه میشود جهت شارژ خازن مورد استفاده قرار میگیرد نباید بیش از اندازه ای باشد  روی خود خازن درج شده است به دلیل این که به خازن آسیب میرسد.

خازن ۱۵۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC ایتالیا کندیل

خازن 6800 با ضریب امنیتی بالا ،این خازن تا ۱۵ هزار ساعت کارای مفید دارد و عمری طولانی مدت نسبت به بقیه خازن های دیگر دارد  در بالاترین دما و ریپل کارای مفیدی دارد، ضریب نشت فوق العاده پایینی جزوزی از مزیتهای بالای این خازن است. خازن 15000 میکرو فاراد 400 ولت DC ایتالیا کندیل برای سیستم های الکترونیکی و که قدرت بالای دارند ساخته وطراحی شده است.

خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC ایتالیا کندیل

خازنی بسیار دقیق از سازنده خوشنام و معروف kendeil ایتالیا. خازنی با ضرایب امنیتی بالا ،طول عمر فوق العاده بالای ۱۵ هزار ساعت در حداکثر دما و ریپل کاری ، ضریب نشت فوق العاده پایین ،های ریپل جریان و امپدانس بسیار پایین. طبق گفته سازنده این خازن برای سیستمهای الکترونیکی و قدرت توان بالای حرفه ای طراحی شده است. از جمله : منابع تغذیه سویئچینگ توان بالا (Switch mode power supplies) کانورتورها (converters) و فیلترنگ (filtering devices)