نمایش دادن همه 2 نتیجه

خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC

خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC اینوع خازن توانایی ذخیره کردن انرژی

خازن ۴۷۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC ایتالیا کندیل

خازن 4700 میکرو فاراد 400 ولت DC به شکل استوانه تولید میشود با اینکه حجم کوچکی دارد گنجایش بالایی دارند. واحد اندازه گیری این خازن برحسب میکرو فاراد می باشد. مشخصات آن با شکلی کاملا مشخص و بدون هیچ ابهامی درج شده است. قسمتی دیگر که در خازن حائز اهمیت میباشد.