باطری

باطری با انجام واکنش شیمیایی تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی را میسر  می کند و منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است.

باطری‌ ها انواع مختلفی دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها باطری صنعتی است و همچنین می توان باطری های صنعتی را به دسته های باطری صنعتی نیکل کادمیوم، باطری لیتیوم یونی و باطری سرب اسیدی دسته بندی کرد.