نمایش 1–12 از 30 نتیجه

واریابل سه فاز ۳ کیلو وات امگا TSGC2-3KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TSGC2-3KVA توان: 3KVA جریان خروجی: 3.4 آمپر ولتاژ ورودی: 380VAC ولتاژ خروجی: 0-520 ولت AC وزن: 18 کیلو گرم ابعاد: 42*17*26 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل سه فاز ۱.۵ کیلو وات امگا TSGC2-1.5KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TSGC2-1.5KVA توان: 1.5KVA جریان خروجی: 1.7 آمپر ولتاژ ورودی: 380VAC ولتاژ خروجی: 0-520 ولت AC وزن: 10 کیلو گرم ابعاد: 13*13*17 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل تک فاز ۳۰ کیلو وات امگا TDGC2-30KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TDGC2-30KVA توان: 30KVA جریان خروجی: 100 آمپر ولتاژ ورودی: 220VAC ولتاژ خروجی: 0-320 ولت AC وزن: 95 کیلو گرم ابعاد: 150*28*33 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل تک فاز ۲۰ کیلو وات امگا TDGC2-20KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TDGC2-20KVA توان: 20KVA جریان خروجی: 66.6 آمپر ولتاژ ورودی: 220VAC ولتاژ خروجی: 0-320 ولت AC وزن: 56 کیلو گرم ابعاد: 74*24*30 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل تک فاز ۱۵ کیلو وات امگا TDGC2-15KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TDGC2-15KVA توان: 15KVA جریان خروجی: 50 آمپر ولتاژ ورودی: 220VAC ولتاژ خروجی: 0-320 ولت AC وزن: 49 کیلو گرم ابعاد: 60*24*30 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل تک فاز ۱۰ کیلو وات امگا TDGC2-10KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TDGC2-10KVA توان: 10KVA جریان خروجی: 33.3 آمپر ولتاژ ورودی: 220VAC ولتاژ خروجی: 0-320 ولت AC وزن: 36 کیلو گرم ابعاد: 40*24*30 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل تک فاز ۷ کیلو وات امگا TDGC2-7KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TDGC2-7KVA توان: 7KVA جریان خروجی: 23.3 آمپر ولتاژ ورودی: 220VAC ولتاژ خروجی: 0-320 ولت AC وزن: 27 کیلو گرم ابعاد: 27*35*38 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل تک فاز ۵ کیلو وات امگا TDGC2-5KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TDGC2-5KVA توان: 5KVA جریان خروجی: 16.6 آمپر ولتاژ ورودی: 220VAC ولتاژ خروجی: 0-320 ولت AC وزن: 16 کیلو گرم ابعاد: 24*24*30 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل تک فاز ۳ کیلو وات امگا TDGC2-3KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TDGC2-3KVA توان: 3KVA جریان خروجی: 10 آمپر ولتاژ ورودی: 220VAC ولتاژ خروجی: 0-320 ولت AC وزن: 11 کیلو گرم ابعاد: 20*20*22 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل تک فاز ۲ کیلو وات امگا TDGC2-2KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TDGC2-2KVA توان: 2KVA جریان خروجی: 6.6 آمپر ولتاژ ورودی: 220VAC ولتاژ خروجی: 0-320 ولت AC وزن: 9 کیلو گرم ابعاد: 18*18*21 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل تک فاز امگا ۱ کیلو وات TDGC2-1KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TDGC2-1KVA توان: 1KVA جریان خروجی: 3.3 آمپر ولتاژ ورودی: 220VAC ولتاژ خروجی: 0-320 ولت AC وزن: 7 کیلو گرم ابعاد: 17*17*20 cm برند: OMEGA (امگا)

واریابل تک فاز امگا ۰.۵ کیلو وات TDGC2-0.5KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: TDGC2-0.5KVA توان: 0.5KVA جریان خروجی: 1.6 آمپر ولتاژ ورودی: 220VAC ولتاژ خروجی: 0-320 ولت AC وزن: 4 کیلو گرم ابعاد: 13*13*14 cm برند: OMEGA (امگا)