نمایش 1–12 از 23 نتیجه

سرج ارستر OBO مدل MCD 50-B 3+1

 
 • کد فنی: 5096879
 • ولتاژ نامی: 230V
 • جریان تخلیه کل سوییچینگ: 125kA
 • نوع سرج ارستر: سرج ارستر کلاس 1
 • میزان حفاظت: 20IP

سرج ارستر OBO مدل MC 50-B 3+1

 
 • کد فنی: 5096878
 • ولتاژ نامی: 230V
 • جریان تخلیه کل سوییچینگ: 50kA
 • نوع سرج ارستر: سرج ارستر کلاس 1
 • میزان حفاظت: 20IP

سرج ارستر OBO مدل MC 50-B VDE

 
 • کد فنی: 5096847
 • ولتاژ نامی: 230V
 • جریان تخلیه کل سوییچینگ: 50kA
 • نوع سرج ارستر: سرج ارستر کلاس 1
 • میزان حفاظت: 20IP

سرج ارستر OBO مدل V10 COMPACT 255

 
 • کد فنی: 5093380
 • ولتاژ نامی: 230V
 • جریان تخلیه کل سوییچینگ: 60kA
 • نوع سرج ارستر: سرج ارستر کلاس 3+2
 • میزان حفاظت: 20IP

سرج ارستر OBO مدل V10 C 3+NPE

 
 • کد فنی: 5093418
 • ولتاژ نامی: 230V
 • جریان تخلیه کل سوییچینگ: 40kA
 • نوع سرج ارستر: سرج ارستر کلاس 3+2
 • میزان حفاظت: 20IP

سرج ارستر OBO مدل V10 C3+NPE

 
 • کد فنی: 5094920
 • ولتاژ نامی: 230V
 • جریان تخلیه کل سوییچینگ: 40kA
 • نوع سرج ارستر: سرج ارستر کلاس 3+2
 • میزان حفاظت: 20IP

سرج ارستر OBO مدل V20 3+NPE+FS-280

 
 • کد فنی: 5095333
 • ولتاژ نامی: 230V
 • جریان تخلیه کل سوییچینگ: 50kA
 • نوع سرج ارستر: سرج ارستر کلاس 2
 • سطح حفاظت ولتاژ: 1.3kV
 • میزان حفاظت: 20IP

سرج ارستر OBO مدل V20 1+NPE+FS-280

 
 • کد فنی: 5095331
 • ولتاژ نامی: 230V
 • جریان تخلیه کل سوییچینگ: 50kA
 • نوع سرج ارستر: سرج ارستر کلاس 2
 • سطح حفاظت ولتاژ: 1.3kV
 • میزان حفاظت: 20IP

سرج ارستر OBO مدل V50 3+NPL+FS-280

 
 • کد فنی: 5093533
 • ولتاژ نامی: 230V
 • نوع سرج ارستر: سرج ارستر کلاس 1+2
 • جریان تخلیه کل سوییچینگ: 40kA
 • سطح حفاظت ولتاژ: 1.3kA
 • میزان حفاظت: 20IP

سرج ارستر OBO مدل V20-C3PH1000

 
 • کد فنی: 5094608
 • ولتاژ نامی: 1000V
 • جریان تخلیه کل سوییچینگ: 40v kA
 • سطح حفاظت ولتاژ: 4KV
 • نوع سرج ارستر: سرج ارستر فتوولتاییک کلاس 2
 • میزان حفاظت: 20IP