نمایش 1–12 از 33 نتیجه

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۶۰۰ ولت فوجی ۶MBP75VDA060-50

 • شماره فنی : 6MBP75VDA060-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBP75VDA060-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۷۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت فوجی ۶MBP75VDA120-50

 • شماره فنی : 6MBP75VDA120-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • نسل ششم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 75 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBP75VDA120-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۵۰ آمپر ۶۰۰ ولت فوجی ۶MBP50VDA060-50

 • شماره فنی : 6MBP50VDA060-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • نسل چهارم (Generation Fast Trench IGBT)
 • آی جی بی تی شش تایی 50 آمپر 600 ولت فوجی 6MBP50VDA060-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت فوجی ۶MBP50VDA120-50

 • شماره فنی : 6MBP50VDA120-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 50 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBP50VDA120-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۴۵۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت فوجی ۶MBI450V-120-50

 • شماره فنی : 6MBI450V-120-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 450 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBI450V-120-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۳۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت فوجی ۶MBP35VDA120-50

 • شماره فنی : 6MBP35VDA120-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 35 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBP35VDA120-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۳۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت فوجی ۶MBI300V-120-50

 • شماره فنی : 6MBI300V-120-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 300 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBI300V-120-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۲۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت فوجی ۶MBP25VDA120-50

 • شماره فنی : 6MBP25VDA120-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 25 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBP25VDA120-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۲۲۵ آمپر ۱۲۰۰ ولت فوجی ۶MBI225V-120-50

 • شماره فنی : 6MBI225V-120-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 225 آمپر 600 ولت فوجی 6MBI225V-120-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۲۰۰ آمپر ۶۰۰ ولت فوجی ۶MBP200VDA060-50

 • شماره فنی : 6MBP200VDA060-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 200 آمپر 600 ولت فوجی 6MBP200VDA060-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۱۰۰ آمپر ۶۰۰ ولت فوجی ۶MBP100VDA060-50

 • شماره فنی : 6MBP100VDA060-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی شش تایی 100 آمپر 600 ولت فوجی 6MBP100VDA060-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.

IGBT شش تایی ۱۰۰ آمپر ۱۲۰۰ ولت فوجی ۶MBP100VDA120-50

 • شماره فنی : 6MBP100VDA120-50
 • اسم سازنده : فوجی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • آی جی بی تی دوبل 100 آمپر 1200 ولت فوجی 6MBP100VDA120-50 به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.