نمایش 1–12 از 39 نتیجه

واریابل تک فاز ۱۵ کیلو وات دلتا MST-15KVA

واریابل تک فاز ۱۵ کیلو وات دلتا MST-15KVA دانلود کاتالوک واریابل تک فاز ۱۵ کیلو وات دلتا MST-15KVA  

واریابل سه فاز ۱.۵ کیلو وات دلتا STT-1.5KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: STT-1.5KVA توان: 1.5KVA آمپر خروجی: 2آمپر ولتاژ ورودی: 380ولت ولتاژ خروجی: 0-520 ولت برند: Delta (دلتا)

واریابل سه فاز ۳ کیلو وات دلتا STT-3KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: STT-3KVA توان: 3KVA آمپر خروجی: 4آمپر ولتاژ ورودی: 380ولت ولتاژ خروجی: 0-520 ولت برند: Delta (دلتا)

واریابل سه فاز ۶ کیلو وات دلتا STT-6KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: STT-6KVA توان: 6KVA آمپر خروجی: 8آمپر ولتاژ ورودی: 380ولت ولتاژ خروجی: 0-520 ولت برند: Delta (دلتا)

واریابل سه فاز ۹ کیلو وات دلتا STT-9KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: STT-30KVA توان: 30KVA آمپر خروجی: 40آمپر ولتاژ ورودی: 380ولت ولتاژ خروجی: 0-520 ولت برند: Delta (دلتا)

واریابل سه فاز ۱۵ کیلو وات دلتا STT-15KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: STT-15KVA توان: 15KVA آمپر خروجی: 20آمپر ولتاژ ورودی: 380ولت ولتاژ خروجی: 0-520 ولت برند: Delta (دلتا)

واریابل سه فاز ۲۰ کیلو وات دلتا STT-20KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: STT-20KVA توان: 20KVA آمپر خروجی: 32آمپر ولتاژ ورودی: 380ولت ولتاژ خروجی: 0-520 ولت برند: Delta (دلتا)

واریابل سه فاز ۳۰ کیلو وات دلتا STT-30KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: STT-30KVA توان: 30KVA آمپر خروجی: 40آمپر ولتاژ ورودی: 380ولت ولتاژ خروجی: 0-520 ولت برند: Delta (دلتا)

واریابل سه فاز ۴۰ کیلو وات دلتا STT-40KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: STT-40KVA توان: 40KVA آمپر خروجی: 50آمپر ولتاژ ورودی: 380ولت ولتاژ خروجی: 0-520 ولت برند: Delta (دلتا)

واریابل تک فاز ۰.۲ کیلو وات دلتا MST-0.2KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: MST-0.2KVA توان: 0.2KVA آمپر خروجی: 1آمپر ولتاژ ورودی: 220 ولت ولتاژ خروجی: 0-300 ولت برند: Delta (دلتا)

واریابل تک فاز ۰.۵ کیلو وات دلتا MST-0.5KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: MST-0.5KVA توان: 0.5KVA آمپر خروجی: 2آمپر ولتاژ ورودی: 220ولت ولتاژ خروجی: 0-300 ولت برند: Delta (دلتا)

واریابل تک فاز ۱ کیلو وات دلتا MST-1KVA

ویژگی های کلیدی: کد فنی: MST-1KVA توان: 1KVA آمپر خروجی: 12آمپر ولتاژ ورودی: 220ولت ولتاژ خروجی: 0-300 ولت برند: Delta (دلتا)