مشاهده همه 2 نتیجه

دیود دیسکی ۳۲۷۰ آمپر ۲۲۰۰ ولت W3270NC220 WESTCODE

شرکت سازنده:WESTCODE کشور:انگلیس دیود های دیسکی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا

دیود ۱۵۰۰ آمپر فست وستکد انگلیس M1502NC250 WESTCODE

شرکت سازنده:WESTCODE کشور:انگلیس دیود های دیسکی کوره القایی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا