نمایش یک نتیجه

پل دیود هیتسینگ دار سه فاز ۱۰۰۰ آمپر ۱۵۰۰ ولت

طبق درخواست در آمپراژ و ولتاژ مختلف در ابعاد مختلف با انواع پکیج های هیتسینگ ساخته میشود. پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب6 تایی دیود برای تبدیل برق متناوب سه فاز  به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از سه سر ورودی خودسه فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.