نمایش یک نتیجه

پل دیود تک فاز ۳۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت SEMIKRON SKB30/16

سمیکرون آلمان SEMIKRON GERMANY پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 4 تایی دیود برای تبدیل برق متناوب تک فاز  به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از دو سر ورودی خود فاز و نول تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.