نمایش دادن همه 3 نتیجه

پل دیود تک فاز ۱۰۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت TECHSEM QL100

GOLDSTAR CHINA پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 6تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از سه سر ورودی خود 3 فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.
100A
1000V

پل دیود تک فاز ۵۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت TECHSEM Kbpc5010

TECHSEM CHINA پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 6تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود. پل دیودی از سه سر ورودی خود 3 فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.
50A
1000V

پل دیود تک فاز ۱۰۰ آمپر ۱۶۰۰ ولت Techsem MDQ100/16

مشخصات کلی

نوع نصب :پیچی
نوع :صنعتی

مشخصات دیود

If (آمپر) :100
Vrrm :1600

سایر مشخصات محصول

نوع پل دیودی : تک فاز