نمایش دادن همه 5 نتیجه

خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC کندیل

خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC کندیل خازن ۱۰۰۰۰ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت DC کندیل با کد فنی K01400103