نمایش 1–12 از 42 نتیجه

ای جی بی تی ۳۰۰آمپر ۶۰۰ولت

 • شماره فنی : SKM300GB066D
 • اسم سازنده : سیمیکرون
 • ولتاژ : 600V
 • ای جی بی تی 300آمپر 600ولت سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
 • ای جی بی تی تک 300 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است. این محصول دارای جریان 300 آمپر و ولتاژ 600 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۱۵۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM145GB066D
 • اسم سازنده : سیمیکرون
 • ولتاژ : 600V
 • ای جی بی تی دوبل 150 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
 • ای جی بی تی دوبل 150 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
 • این محصول دارای جریان 150 آمپر و ولتاژ 600 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۲۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM195GAL126D
 • اسم سازنده : سیمیکرون
 • ولتاژ : 600V
 • ای جی بی تی دوبل 200 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
 • ای جی بی تی دوبل 200 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
 • این محصول دارای جریان 200 آمپر و ولتاژ 600 ولت می باشد.

ای جی بی تی تک دیودار FAST آمپر ۱۵۰

 • شماره فنی : SKM145GAL176D
 • اسم سازنده : سیمیکرون
 • ولتاژ : 1700V
 • ای جی بی تی تک دیودار FAST آمپر 150 سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
 • ای جی بی تی تک دیودار FAST آمپر 150 از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
 • این محصول دارای جریان 150 آمپر و ولتاژ 1700 ولت می باشد.

ای جی بی تی تک ۶۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM600GA12T4
 • اسم سازنده : سیمیکرون
 • ولتاژ : 1200V
 • ای جی بی تی تک 600 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
 • ای جی بی تی تک 600 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
 • این محصول دارای جریان 600 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۲۰۰آمپر

 • شماره فنی : SKM200GBD126D
 • اسم سازنده : سیمیکرون
 • ولتاژ : 1200V
 • ای جی بی تی دوبل 200آمپر SKM200GBD126D سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
 • آی جی بی تی دوبل 200 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
 • این محصول دارای جریان 200 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۴۰۰ آمپر SKM400GB176D

 • شماره فنی : SKM400GB176D
 • اسم سازنده : سیمیکرون
 • ولتاژ : 1700V
 • ای جی بی تی دوبل 400 آمپر SKM400GB176D سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 • این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد.
 • آی جی بی تی دوبل 400 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
 • این محصول دارای جریان 400 آمپر و ولتاژ 1700 ولت می باشد.

IGBT تک ۸۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM800GA126D
 • اسم سازنده : سیمیکرون
 • IGBT تک 800 آمپر نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 800 آمپر و ولتاژ v1700 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶-PACK اینفنیون

 • ای جی بی تی 6-PACK اینفنیون نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت اینفنیون واقع در آلمان بوده و محصولات این شرکت در زمینه قطعات الکتریکی فعالیت میکند و ویژگی های چون قدرت ، کاربرد و همچنبن از کیفیت بالایی برخوردار است .
 • این محصول دارای جریان 200 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

دوبل IGBT

شماره فنی : SKM101GB123D  کشور سازنده : سیمیکرون  دوبل IGBT نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است. از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد. محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد. این محصول دارای 100 آمپر ولتاژ v1200 ولت می باشد.

IGBT تک دیود دار ۶۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM600GAL126D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • IGBT تک دیود دار 600 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 600 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

IGBT دوبل ۶۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM600GB12T4
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • IGBT دوبل 600 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 600 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.