نمایش 1–12 از 36 نتیجه

آی جی بی تی دوبل ۴۰۰ آمپر سمیکرون

آی جی بی تی تکی 400 آمپر سمیکرون به دلیل تثبیت کارایی فوق العاده ای که دارد می تواند در سوئیچینگ های بسیار بالا تا فرکانس 20 کیلوهرتز نیز مورد استفاده قرار گیرد. این محصول را با اطمینان و بدون نگرانی در منابع تغذیه (UPS) بی وقفه میتوان استفاده کرد. آی جی بی تی دوبل 150 آمپر از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.  محصول رو به رو توسط شرکت سمیکرون واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است. این محصول دارای جریان 200 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶-PACK اینفنیون

 • ای جی بی تی 6-PACK اینفنیون نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت اینفنیون واقع در آلمان بوده و محصولات این شرکت در زمینه قطعات الکتریکی فعالیت میکند و ویژگی های چون قدرت ، کاربرد و همچنبن از کیفیت بالایی برخوردار است .
 • این محصول دارای جریان 200 آمپر و ولتاژ 1200 ولت می باشد.

IGBT تک دیود دار ۶۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM600GAL126D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • IGBT تک دیود دار 600 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 600 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

IGBT دوبل ۶۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM600GB12T4
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • IGBT دوبل 600 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 600 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی دوبل ۶۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM600GB12T4
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی دوبل 600 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 600 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶تایی ۴۸۰ آمپر

 • شماره فنی : SKIM601GD126DM
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی 6تایی 480 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 480 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶تایی با چاپر  ۷۵ آمپر

 • شماره فنی : SKM75GDL123D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی 6تایی با چاپر  75 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 75 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی تک  ۵۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SKM500GA123D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی تک  500 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 500 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶تایی ۲۵ آمپر

 • شماره فنی : SKM25GD125D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی 6تایی 25 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 25 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶تایی ۳۴۰ آمپر

 • شماره فنی : SKIM400GD126D
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی 6تایی 340 آمپر 1200 ولت نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 340 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی تک ۸۰۰ آمپر

 • شماره فنی : SEMiX101GD126HDS
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی تک 800 آمپر نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 800 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.

ای جی بی تی ۶ تایی ۹۰ آمپر

 • شماره فنی : SEMiX101GD126HDS
 • نام سازنده :سیمیکرون
 • ای جی بی تی 6 تایی 90 آمپر نوعی ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق می باشد که قطعه ای نیمه رسانا است.
 • از نسل 4 آی جی بی تی ها بوده که نسبت به مدل های قبلیه خود کیفیت و کاربرد بسیار بهتری دارد.
 • محصول رو به رو توسط شرکت SEMIKRON واقع در آلمان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است و میتواند در قطع وصل کردن جریان سرعت میبخشد.
 • این محصول دارای 450 آمپر و ولتاژ v1200 ولت می باشد.