نمایش یک نتیجه

آمپر متر مستقیم آتبین ATBIN

این دستگاه قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از بار بصورت مستقیم (بدون نیاز به CT) در محدوده مجاز 0A تا 30A  و با دقت یک رقم اعشار را دارا می باشد. مشخصات عمومی
  • اندازه گیری و نمایش جریان خط به صورت مستقیم